Tradities in Toscane - Pisa

De stad Pisa is niet alleen bekend voor haar “Scheve Toren” en het Plein der Wonderen maar ook voor het feest van San Ranieri, de patroonheilige van de stad. Jaarlijks wordt op 16 juni het stadsfeest La Luminara gevierd en de dag erop, op 17 juni, vindt de Palio di San Ranieri plaats, een roeiwedstrijd waaraan de verschillende stadswijken deelnemen en tegen elkaar strijden voor de overwinning.